Nye Veier - E6 Ranheim - Værnes

Nye Veier - E6 Ranheim - Værnes

Høsten 2020 startet byggingen av ny og trygg E6 mellom Ranheim og Værnes.

Veistrekningen er 23 km lang og skal bygges som firefelts motorvei med midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 110 km/t. Dette vil gi en mer trafikksikker vei med bedre trafikkflyt og kortere reisetid. Hele strekningen er planlagt ferdig i 2025.

Hold deg oppdatert i byggefasen, slik at du får en trygg og forutsigbar reise. Du kan få varsler, nyheter og informasjon om anleggsarbeidet via messenger, e-post, facebook og twitter. Se nyeveier.no/ranheim-vaernes for mer informasjon og påmelding. 

Ta gjerne en titt på Nye Veier sin digitale anleggsguide som gir en oversikt over sentrale områder som vil påvirke trafikkavviklingen i anleggsfasen.