Klage på parkeringsgebyr

Klage på parkeringsgebyr

Har du fått parkeringsbot fra Stjørdal kommune? Du kan klage på boten, husk at klagefristen er tre uker fra du fikk boten. 

Når kan jeg klage? 

Du kan klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon hvis:

  • vilkåret for å få parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon ikke var tilstede
  • du drev av- eller pålessing eller av- eller påstigning
  • kjøretøyet var stjålet og du har bekreftelse på at det er anmeldt til politiet
  • du har hatt motorhavari
  • det var en nødsituasjon
  • kjøretøyet var registrert på en annen eier ved tidspunktet for ileggelsen

Husk at klagefristen er tre uker. Det er viktig at du betaler boten innen fristen, slik at du unngår purring og gebyr, mens du venter på svar på klagen. Dersom du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake.

Slik klager du 

Du klager må parkeringsbot ved å fylle ut søknadsskjema klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjon. 

Klage på parkeringsbot 

Behandling av klage 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen en måned, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak.

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller kontrollsanksjon. 

Satsene til parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

  • Gebyret er på 900 kroner.
  • Hvis du ikke betaler innen fristen vil parkeringsboten økes med 50 %, dette vil si 450 kroner i tillegg.
  • Kontrollsanksjon er på 900 kroner, 600 kroner og 300 kroner.

For mer informasjon på satsene for parkeringsgebyr/kontrollsanksjon se parkeringsforskriften. 

Hvis du ikke får medhold i klagen 

Hvis du ikke får medhold i klagen på en parkeringsgebyret kan du få saken behandlet i tingretten. Du må sende inn kravet innen tre uker etter du har mottatt avslaget. 

Hvis du ikke får medhold i klagen på en kontrollsanksjon kan du få saken behandlet i Parkeringsklagenemda. Du må sende inn kravet innen tre uker etter du har mottatt avslaget.