Parkeringstillatelse forflytningshemmede

Parkeringstillatelse forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Du må også legge ved legeerklæring og passfoto.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Vedlegg til søknaden

Søknadsskjema på papir

Kan du ikke søke om parkeringstillatelse elektronisk? Papirsøknad finner du her (PDF, 2 MB).

Papirskjema og vedlegg sender du til:

Forvaltningskontoret, Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal

Krav til deg som søker

  • Du må ha legeattest som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen:

  • på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillatte makstid
  • på offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid
  • på steder det innført boligsoneparkering

Lover og regelverk

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.