Renovasjon

Renovasjon

Det er Innherred Renovasjon som har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Stjørdal.

På nettsiden til Innherred Renovasjon finner du all informasjon

Nyttige lenker:

Tømmeplan (innherredrenovasjon.no)

Stjørdal gjenvinningsstasjon - åpningstider og kontaktinfo

Kontakt Innherred Renovasjon

Priser (innherredrenovasjon.no)

Hageavfall

Det er ikke tillatt å dumpe hageavfall på ikke godkjent avfallsplass, heller ikke på kommunal eiendom. Alt hageavfall skal leveres på godkjent avfallsmottak eller komposteres i godkjent kompost på egen tomt. På gjenvinningsstasjonene kan hageavfall leveres gratis for privatpersoner. Her finner du mer informasjon om hageavfall (innherredrenovasjon.no)

Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din (miljodirektoratet.no)