Renovasjon

Renovasjon

Det er Innherred Renovasjon som har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Stjørdal.

På nettsiden til Innherred Renovasjon finner du all informasjon om renovasjon.

Nyttige lenker:

Tømmeplan (innherredrenovasjon.no)

Stjørdal gjenvinningsstasjon - åpningstider og kontaktinfo

Kontakt Innherred Renovasjon

Priser (innherredrenovasjon.no)

Ny forskrift for husholdningsavfall fra 01. januar 2024 (innherredrenovasjon.no)

Hageavfall

Alt hageavfall skal leveres på godkjent avfallsmottak eller komposteres i godkjent kompost på egen tomt. Du finner mer informasjon om håndtering av hageavfall og håndtering av uønskede arter her.