Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Stjørdal tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

Stjørdal kommune drifter tre kommunale vannbehandlingsanlegg: 

  • Hjelset vannbehandlingsanlegg er kommunens hovedanlegg og forsyner beboere i forsyningsområde sentrum og Lånke. Vannkilden er Lauvvatnet som ligger i Leksdal statsallmenning i Lånke.
  • Flora vannbehandlingsanlegg forsyner beboere i Flora. Vannkilden er to grunnvannsbrønner i fjell.
  • Moen vannbehandlingsanlegg forsyner beboere i Forradal. Vannkilden er to grunnvannsbrønner i fjell.

Hardhet

«Hardhet» et mål for vannets innhold av salter, i første rekke salter av kalsium og magnesium. Hardhet uttrykkes vanligvis i form tyske hardhetsgrader (°dH) eller som mengde kalsium pr liter (mg Ca/l). Norske overflatevannkilder inneholder normalt lite salter, og vannet betegnes som «bløtt». Grunnvann har gjerne høye konsentrasjoner, og vannet betegnes som «hardt».

I hardt vann er det mye kalsium og magnesium som gir et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Belegget kalles kjelstein og består av kalsiumkarbonat (CaCO3). Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Hardt vann bidrar også til at såpe skummer dårlig og blir mindre effektiv.

Grenseverdi:

  • 0-2 °dH svært bløtt
  • 2-5 °dH bløtt
  • 5-10 °dH middels hardt
  • 10-21 °dH hardt
  • >21 °dH svært hardt

Ut i fra tabellen nedenfor ser man at vannet fra Hjelset vannbehandlingsanlegg har betegnelsen svært bløtt vann. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Ved Flora og Moen vannbehandlingsanlegg er det høyere hardhet i vannet. Dette skyldes at vannet kommer fra grunnvannsbrønner i fjell med høyere innhold av kalsium og magnesium. Hardheten i vannet fra disse grunnvannsbrønnene kan variere en del gjennom årstidene. Ved påvist hardt vann så anbefales det at du tilsetter salt for å fjerne kalkrester i oppvaskmaskiner.

Fysiske-kjemiske egenskaper

Drikkevannskvalitet
Sist oppdatert (år): 2020 Hjelset Flora Moen
ph-verdi 7,6 7,9 8,1
Konduktivitet (mS/m) 9,4 18,2 20,3
Alkalitet (mmol/l) 0,345 1,92 2,46
Fargetall (mg Pt/l-skala) 3,7 2,4 3,9
Turbiditet (FTU) 0,209 0,112 0,134
Kalk (mg Ca/l) 11,5 32 17
Magnesium (mg mg/l) 0,51 6,1 5,8
Hardhet (ºdH) 1,8 5,8 3,7
Jern (mg Fe/l) 0,016 0,0025 0,037
Aluminium (mg Al/l) 0,164 0,01 0,033

Kontakt

Even Blengsli
Leder
E-post
Telefon 957 62 332