Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Stjørdal har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet.

Det tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

Kommunale vannbehandlingsanlegg

Stjørdal kommune drifter tre vannbehandlingsanlegg:

  • Hjelset vannbehandlingsanlegg er kommunens hovedanlegg og forsyner beboere i forsyningsområde sentrum og Lånke. Vannkilden er Lauvvatnet som ligger i Leksdal statsallmenning i Lånke.
  • Flora vannbehandlingsanlegg forsyner beboere i Flora. Vannkilden er to grunnvannsbrønner i fjell.
  • Moen vannbehandlingsanlegg forsyner beboere i Forradal. Vannkilden er to grunnvannsbrønner i fjell.

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder i kommunen. Klikk på kartet for å se prøveresultatene.
 

Vannprøver

Vannet vi drikker blir renset på et vannverk. Både på vannverk og ute på ledningsnettet blir det regelmessig tatt vannprøver for analyse på ulike parametere som for eksempel bakterier, pH, farge, turbiditet og metaller.

Hardhet

«Hardhet» et mål for vannets innhold av salter, i første rekke salter av kalsium og magnesium. Norske overflatevannkilder inneholder normalt lite salter, og vannet betegnes som «bløtt». Grunnvann har gjerne høye konsentrasjoner, og vannet betegnes som «hardt».

I hardt vann er det mye kalsium og magnesium som gir et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Belegget kalles kjelstein og består av kalsiumkarbonat (CaCO3). Slike avleiringer kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Hardt vann bidrar også til at såpe skummer dårlig og blir mindre effektiv.

Hjelset vannbehandlingsanlegg har betegnelsen svært bløtt vann. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Ved Flora og Moen vannbehandlingsanlegg er det høyere hardhet i vannet. Gjennomsnittlig verdier er 5,8 °dH for Flora og 3,7°dH for Moen. Dette skyldes at vannet kommer fra grunnvannsbrønner i fjell med høyere innhold av kalsium og magnesium. Hardheten i vannet fra disse grunnvannsbrønnene kan variere en del gjennom årstidene.

Ved påvist hardt vann så anbefales det at du tilsetter salt for å fjerne kalkrester i oppvaskmaskiner.

Kontakt

Even Blengsli
Leder
E-post
Telefon 95 76 23 32