VA-norm

VA-norm

VA-normen (vann/avløp) beskriver krav som kommunen setter til VA-tekniske anlegg. Normen er basert på mal utarbeidet av Norsk Vann, og er kun tilgjengelig via Internett.

VA-norm for Stjørdal