Tømming av private avløpsanlegg

Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Stjørdal kommune har overført oppgaven med tømming av private avløpsanlegg til Innherred Renovasjon fra 1. januar 2023.

I 2023 er det samme transportør som tidligere, Norske Voav-teknikk som vil utføre tømmingene på oppdrag fra Innherred Renovasjon. Ditt kundeforhold ligger til Innherred Renovasjon, og all dialog om tømmetjenesten skjer direkte til Innherred Renovasjon.

Ordinære tømminger skjer etter oppsatt tømmeplan, du trenger ikke å bestille dette.

Tømmefrekvens

Din slamtank vil tømmes med samme frekvens som i 2022.

Tømmeplan

Stjørdal kommune er delt inn i 27 soner for tømming av avløpsanlegg.

Klargjøring før tømming

I forkant av tømming vil du motta et varsel per e-post, med påminnelse per sms. Din e-post og ditt mobilnummer hentes via Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Sjekk om din kontaktinformasjon er oppdatert på norge.no.

Du må sikre at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømmebilen. Hvis kumlokk og liknende er dekket med snø, is, jord eller annet, må du fjerne dette før tømmingen skal utføres.

  • Det er viktig å kunne kjøre nærmest mulig for å komme til med slange, ikke mer enn 30 meter fra avløpsanlegget.
  • Tilførselsvei må være kjørbar for et større kjøretøy, med en bredde på 3 meter og en høyde på 4 meter klaring.
  • Busker, blomsterbed, plen og annet som dekker til tanken eller står i veien, kan bli ødelagt når vi tømmer.
  • Er det snø- eller isføre må veien være brøytet og strødd.

Fakturering

Det er Innherred Renovasjon som sender faktura for slam- og septikktømming.

Her finner du gjeldene priser for slamtømming

Slamavskillere blir tømt hvert år. Gebyr for tømming inkludert behandling/avvanning er avhengig av slamavskillerens størrelse i henhold til forurensningsloven.

Les mer i forurensningsloven §34 (lovdata.no)

Behov for ekstratømming?

Dersom det er behov for ekstratømming ut over årlig tømming, skal du ta kontakt med Innherred Renovasjon på telefon 74 02 88 40. Ekstratømming bekostes av anleggseier og blir fakturert av tømmefirma.

For anlegg som ikke inngår i den kommunale tømmeordningen, må huseier selv bestille tømming direkte med vår leverandør Innherred Renovasjon eller tilsvarende firma som tilbyr denne tjenesten.

Ønsker du å komme inn under den kommunale tømmeordningen, ring kommunens servicetorg på 74 83 35 00 eller send e-post til postmottak@stjordal.kommune.no.

Nyetablering av private avløpsanlegg

Alle som får etablert nye avløpsanlegg er pliktige til å bli med i den kommunale tømmeordningen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til tjenesten med tømming av slam, ta kontakt med Innherred Renovasjon på telefon 74 02 88 40 eller post@ir.nt.no

Private utslipp

Dersom eiendommen din ikke er knyttet til offentlig avløp, må du søke kommunen om å få etablere et privat utslipp fra eiendommen din.

Her finner du informasjon om private utslipp - avløpsvann fra private boliger og hytter

Kontakt

Innherred Renovasjon
E-post
Telefon 74 02 88 40