Vannmåler

Vannmåler

Hvor finner jeg måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i vaskerom, på bad eller kjøkken i nærheten av varmtvannsberederen. Vannmåleren skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og tilhørende stengekraner. I eiendommer med flere seksjoner er det ofte et vannskap/fordelerskap hvor stengeventil og vannmåler(e) står.
 

Hvilke tall skal jeg lese av?                                                                 

Du skal lese av målerens telleverk. På målere med røde tall i telleverket, skal de røde tallene ikke leses av.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 


 

Målernummer på avlesningskortet og måleren stemmer ikke overens

Ta kontakt med oss på telefon 74 83 35 00 eller send oss e-post
 

Vil det lønne seg for meg å installere vannmåler? 

Dersom du har et normalt forbruk vil det som regel lønne seg å måle forbruket. Normalt forbruk for en person er i gjennomsnitt ca 60 m3 i året. 1 m3 tilsvarer 1000 liter.
 

Hvordan får jeg installert vannmåler?

Alle nye bygninger tilknyttet offentlig vann og avløpsnett skal ha installert vannmåler. Huseier sørger selv for installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført installasjon. 
 

Når kommer fakturaen?

Du får en faktura for alle kommunale eiendomsavgifter. Fakturaen blir sendt ut en gang i halvåret med forfall i april og oktober. I april faktureres også årsoppgjøret for det foregående året. Innrapportert forbruk blir avregnet mot det forskuddet du har betalt inn forrige år. 

Slik beregner vi grunnlaget på fakturaen

Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann utfra størrelsen på boligen din. Hvis du har vannmåler betaler du for vannet du bruker. Har du installert vannmåler og fortsatt mottar faktura beregnet etter areal, sjekk med rørlegger at ferdigmelding på installasjonen er sendt til kommunen.

Årsavgift vann og avløp (PDF, 42 kB)

 

Når skal jeg lese av vannmåleren?

Du skal lese av vannmåleren og registrere målerstanden i slutten av året. Du får varsel om dette på SMS eller avlesningskort i posten.

  • Måleravlesning på SMS
    Vi sender ut SMS i desember til alle fakturamottakere som er registrert med mobilnummer. Registrer målerstanden ved å svare på meldingen du får. Det er kun målerstanden i form av tall du skal registrere. Ikke ta med røde tall eller tall bak komma.
     
  • Måleravlesning på avlesningskort
    Avlesningskort blir sendt til alle fakturamottakere som ikke får SMS. Vi sender ut avlesningskortene i desember.
     

Har du tastet inn feil i forbindelse med avlesning?

Oppdager du at avlesningen på SMS har blitt feil, er det bare å taste inn ny korrekt avlesning på nytt. Denne vil erstatte den forrige innsendingen.