Vannmåler

Vannmåler

Innhold

Hvordan får jeg installert vannmåler?

Alle nye bygninger tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett skal ha installert vannmåler. Huseier sørger selv for installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført installasjon. 

For vanlige boliger anbefales å benytte volumetriske målere. Når det gjelder montering så skal måleren plasseres inne i bygning så nær innføringen som mulig, og før første koblingsledning/avgrening. Det skal være sluk i rommet for vannmålere. Vannmåleren skal alltid være tilgjengelig for kontroll av kommunen, med tilstrekkelig fri plass for skifting og avlesning. Evt. reduksjonsventil skal være montert før vannmåleren. Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren skal det monteres en stengeventil med diameter tilsvarende ledningens dimensjon. Vannmåleren må være lett utskiftbar.

Vil det lønne seg for meg å installere vannmåler? 

Dersom du har et normalt forbruk vil det som regel lønne seg å måle forbruket. Normalt forbruk for en person er i gjennomsnitt ca 60 m3 i året. 1 m3 tilsvarer 1000 liter.

Vannmåleravlesning

Du skal lese av vannmåleren og registrere målerstanden på slutten av året. Du får varsel om dette på SMS. Dersom du ikke er registrert med mobilnummer hos oss, vil du få avlesingskort i posten. Dersom du ikke får registrert måleravlesing via SMS, kan du sende inn målerstand i skjemaet lenger ned på siden.

Måleravlesing på SMS

  • Vi sender ut SMS i månedsskiftet november/desember til alle fakturamottakere som er registrert med mobilnummer. Registrer målerstanden ved å svare på meldingen du får. Det er kun målerstanden i form av tall du skal registrere. Ikke ta med røde tall eller tall bak komma. Dersom målerstanden starter med null, skal du heller ikke ta med null. Oppdager du at avlesningen på SMS har blitt feil, er det bare å taste inn ny avlesing. Denne vil erstatte den forrige innsendingen.

Måleravlesing på avlesingskort 

  • Avlesningskort blir sendt til fakturamottakere som ikke mottar SMS. Vi sender ut avlesingskortene i desember.

Måleravlesning på e-post

Hvor finner jeg måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i vaskerom, på bad eller kjøkken i nærheten av varmtvannsberederen. Vannmåleren skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og tilhørende stengekraner. I eiendommer med flere seksjoner er det ofte et vannskap/fordelerskap hvor stengeventil og vannmåler(e) står.

Hvilke tall skal jeg lese av?            

Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Dersom målerstanden starter med null, skal du heller ikke ta med null. 

Vannmåler

                                           

Målernummer på avlesingskortet og måleren stemmer ikke overens - hva gjør jeg?

Ta kontakt med servicetorget på telefon 74 83 35 00 eller send e-post til: kommunale.gebyrer@stjordal.kommune.no

Priser

Du anskaffer og bekoster selv din(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter kommunens anvisning. 

Her finner du oversikt over årsavgifter for vann og avløp

Når kommer fakturaen?

Fakturaen for kommunale avgifter blir sendt ut to ganger per år og har forfall cirka 20. april og 20. oktober.

  • Faktura med forfall i april gjelder for perioden 1. januar til og med 30. juni.
  • Faktura med forfall i oktober gjelder for perioden 1. juli til og med 31. desember.

I april faktureres også årsoppgjøret for vannforbruk det foregående året. Innrapportert forbruk blir avregnet mot det forskuddet du har betalt inn forrige år. 

Slik beregner vi grunnlaget på fakturaen

Har du vannmåler, betaler du for vannet du bruker. Dersom du har installert vannmåler og fortsatt mottar faktura beregnet etter areal, må du sjekke med rørlegger at ferdigmelding på installasjonen er sendt til kommunen.

Lekkasje

Syns du vannforbruket er unormalt høyt? Da kan det være at det er en vannlekkasje. Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende toalett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året, (se tabell). Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Lekkasjen kan også befinne seg på andre deler av røranlegget, uten å være synlig.

Eksempel på vannmengder ved lekkasje:
Vannmåler - lekkasje
Installasjon ca. m3/år*
Dryppende kran (ca 1 drypp per sekund) 9
Rennende kran (ca 2mm stråle) 45
Hull på rør (diameter ca 0,5 med mer) 175
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400

* 1 m3 = 1000 liter

Tips: Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Tøm en liten flaske med konditorfarge opp i sisternen. Hvis vannet i klosettskålen endre farge, har du lekkasje.