Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter for 2. termin 2022 ble sendt ut 21. september og har forfall 20. oktober 2022.

Fakturaen gjelder for perioden 1. juli - 31. desember.

På fakturaen står det "Utsteder: Eiendomsavgifter". Dette betyr avgifter for vann, avløp og feiing på din eiendom. Det betyr ikke eiendomsskatt. I Stjørdal har vi ikke eiendomsskatt.

Har du spørsmål om kommunale avgifter (vann, avløp og feiing), send e-post til: kommunale.gebyrer@stjordal.kommune.no

Vi ber om at du ikke sender personopplysninger via e-post.

Her finner du informasjon om utsending av faktura fra kommunen.

Renovasjon

Faktura for renovasjon blir sendt fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen. Renovasjonsgebyret for helårsboliger faktureres to ganger i året:

  • Regning for 1. halvår kommer i midten av mars med forfall ca. 20. april
  • Regning for 2. halvår kommer i midten av september med forfall ca. 20. oktober

Renovasjonsgebyret for hytter og fritidsboliger faktureres en gang i året, regning kommer i juni med forfall midt i juli. 

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med Innherred renovasjon på telefon 74 02 88 40 eller e-post: post@ir.nt.no