Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter for 1. termin 2024 blir sendt ut  25. mars og har forfall 20. april 2024. Fakturaen gjelder for perioden 01. januar - 30. juni.

Du får i utgangspunktet to fakturaer i halvåret for kommunale avgifter:

  • En faktura fra Stjørdal kommune for vann, avløp og feiing. Henvendelser om faktura på kommunale avgifter fra Stjørdal kommune sendes på epost til gebyr@stjordal.kommune.no
  • En faktura fra Innherred renovasjon for renovasjon, slam og septik. Henvendelser til faktura fra Innherred Renovasjon rettes direkte til dem på e-post: post@ir.nt.no eller telefon 74 02 88 40

Faktura fra Stjørdal kommune

Eiendomsavgifter

På fakturaen står det "Utsteder: Eiendomsavgifter". Dette betyr avgifter for vann, avløp og feiing på din eiendom. Det betyr ikke eiendomsskatt, det har vi ikke i Stjørdal kommune.

 

Feieavgift fritatt for mva.

Fra 01. januar 2024 er det ikke merverdiavgift på feieavgiften.  

Se dine fakturaer fra Stjørdal kommune

Logg inn på "Min side" på mer informasjon om dine kommunale fakturaer

Her finner du informasjon om utsending av faktura fra kommunen.

 

Oppdeling av faktura fra Stjørdal kommune

Kommunale avgifter kan også betales i 12 terminer. Det forutsetter at:

  • faktura betales med avtalegiro eller e-faktura
  • årlig avgift er over kr 3000,-. Halvårige fakturaer som allerede er utsendt, kan ikke deles opp i terminer.

Send adresse, eventuelt gnr./bnr., du ønsker månedlig fakturering på til epostadresse gebyr@stjordal.kommune.no

 

Mer informasjon om priser for feiing, vann og avløp

 

Kontakt oss om spørsmål om faktura fra Stjørdal kommune

Har du spørsmål om kommunale avgifter fra Stjørdal kommune (vann, avløp og feiing), send e-post til: gebyr@stjordal.kommune.no

Vi ber om at du ikke sender personopplysninger via e-post.

 

Faktura fra Innherred Renovasjon

Faktura for renovasjon, slam- og septiktømming blir sendt fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen. Innherred Renovasjon overtok ansvaret for slam- og septikhåndteringen fra 01.01.2024.  Faktura for helårsboliger faktureres to ganger i året:

  • Faktura for 1. halvår kommer i midten av mars med forfall ca. 20. april
  • Faktura for 2. halvår kommer i midten av september med forfall ca. 20. oktober
     

Hytter og fritidsboliger 

Faktura for renovasjon, slam- og septik for hytter og fritidsboliger faktureres en gang i året, og regning kommer fra Innherred Renovasjon i juni med forfall medio juni. 

Mer informasjon og priser - renovasjon, slam og septik

Kontaktinformasjon for om spørsmål om faktura fra Innherred Renovasjon

Har du spørsmål om renovasjon, slam eller septik, ta kontakt med Innherred Renovasjon på e-post: post@ir.nt.no eller telefon  74 02 88 40.