Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter for 2. termin 2023 blir sendt ut i slutten av uke 38 og har forfall 20. oktober 2023.

Fakturaen gjelder for perioden 1. juli - 31. desember.

Eiendomsavgifter

På fakturaen står det "Utsteder: Eiendomsavgifter". Dette betyr avgifter for vann, avløp og feiing på din eiendom. Det betyr ikke eiendomsskatt. I Stjørdal har vi ikke eiendomsskatt.

Økte kommunale avgifter i 2023

Se beregninger og eksempler på hvilke utslag økningen av de kommunale avgiftene i 2023 utgjør. (PDF, 184 kB)

Mer informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål om kommunale avgifter (vann, avløp og feiing), send e-post til: kommunale.gebyrer@stjordal.kommune.no

Vi ber om at du ikke sender personopplysninger via e-post.

Se dine fakturaer

Når du logger inn på Min side på nettsiden vår, finner du oversikt over dine kommunale fakturaer.

Her finner du informasjon om utsending av faktura fra kommunen.

Oppdeling av faktura 

Kommunale avgifter kan også betales i 12 terminer. Det forutsetter at:

  • faktura betales med avtalegiro eller e-faktura
  • årlig avgift er over kr 3000,-. Halvårige fakturaer som allerede er utsendt, kan ikke deles opp i terminer.

Send adresse, eventuelt gnr/bnr du ønsker månedlig fakturering på, til epostadresse kommunale.gebyrer@stjordal.kommune.no

Renovasjon

Faktura for renovasjon blir sendt fra Innherred Renovasjon på vegne av kommunen. Renovasjonsgebyret for helårsboliger faktureres to ganger i året:

  • Regning for 1. halvår kommer i midten av mars med forfall ca. 20. april
  • Regning for 2. halvår kommer i midten av september med forfall ca. 20. oktober

Renovasjonsgebyret for hytter og fritidsboliger faktureres en gang i året, regning kommer i juni med forfall midt i juli. 

Se priser for renovasjon på innherredrenovsjon.no

Har du spørsmål om renovasjon, ta kontakt med Innherred Renovasjon på telefon 74 02 88 40 eller e-post: post@ir.nt.no

22.09.2023: Teknisk feil hos Innherred Renovasjon har gitt doble fakturaer

Vi opplever en teknisk feil med faktureringen, som har ført til at flere abonnenter har fått dobbel faktura. Gjelder dette deg, kan du logge inn på "Min side" på Innherred Renovasjon for å se riktig faktura.

Her finner du Min side på Innherred Renovasjon.

Du kan også kontakte kundesenteret for hjelp, e-post: post@ir.nt.no. Vi vil forsikre alle om at dere kun skal betale en faktura.