Ivar Skjelstad

Kan svare på spørsmål rundt:

  • Utslippssøknader etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven
  • Byggesaksbehandling
  • Dispensasjonssøknader
  • Ulovlighetsoppfølging
  • Delingssaker
  • Tilsyn

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Byggesak