126 flere stjørdalinger så langt i år

126 flere stjørdalinger så langt i år

I dag publiserte SSB nye befolkningstall for 3. kvartal, 2023. Stjørdal hadde ved inngangen av oktober måned  24 667 innbyggere. Det er en økning på 59 personer i 3. kvartal, og så langt i år har vi blitt 126 flere stjørdalinger.

Tabellen under viser endringene i detalj.

Befolkningsvekst i Stjørdal
Tall fra Stjørdal 3. kvartal 2023: 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 3. kvartal
Fødte 44 61 105 55
Døde 60 43 103 55
Fødselsoverskudd -16 18 2 0
Innvandring 64 22 86 54
Utvandring 10 25 35 19
Innflytting, innland 215 292 507 350
Utflytting, innland 253 240 493 326
Nettoinnflytting (inkl. inn- og utvandring) 16 49 65 59
Folketallsendring 0 67 67 59