Forenklet årsrapport 2022

Forenklet årsrapport 2022

I denne forenklede årsrapporten finner du hovedtallene fra årsregnskapet 2022, og du kan lese om noen av de store prosjektene vi jobbet med knyttet opp mot kommunens fem overordnede mål.

Les forenklet årsrapport 2022 her. (issuu.com)

Las ned forenklet årsårapport som pdf. (PDF, 6 MB)

Fullstendig årsrapport finner du her. (stjordal.kommune.no)