Fugleinfluensa

Fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet, og Mattilsynet oppfordrer til godt smittevern.

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter.

Kan fugler smitte mennesker?

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, kun ved svært nær kontakt med syke eller døde fugler. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav. Sykdommen smitter ikke til mennesker via mat eller drikkevann. Mennesker som smittes kan få alvorlig sykdom. 

Les mer om råd for å forebygge smitte av fugleinfluensa til mennesker på Folkehelseinstituttet.

Informasjon fra Mattilsynet

På Mattilsynet sin nettside finner du informasjon om fugleinfluensa.

Svar til innbyggere om fugleinfluensa. (mattilsynet.no)

Døde eller syke villfugl og andre dyr

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet.

Du finner kontaktinformasjon og mer informasjon på mattilsynet.no