Leksdal skytefelt - forsvaret får dispensasjon

Leksdal skytefelt - forsvaret får dispensasjon

Forsvaret får dispensasjon ut 2023 for å bruke Leksdal skyte- og øvingsfelt til opptrening av ukrainske soldater.

Oppdragets viktighet har vært avgjørende for Statsforvalterens avgjørelse, og at oppdraget ikke er gjennomførbart uten en dispensasjon.

Støynivået kveld- og nattestid skal overholdes, og rutiner om krav til varsling skal overholdes. Det innebærer også at det blir øving på nasjonaldagen, men det blir en pause når Elvran har sin lokale feiring i tidsrommet mellom klokken 11.30-13.30 på 17. mai.

Tor Jakob Reitan, kommunedirektør i Stjørdal kommune, sier han støtter Statsforvalterens dispensasjon til HV12, og har stor forståelse for avgjørelsen. - Nøye planlagt og livsviktig trening av ukrainske soldater må gjennomføres, og vi som samfunn må ta et medansvar her. Størdal kommune er grundig orientert om viktigheten og kompleksiteten ved det oppdraget Norge og HV12 har fått, uttaler Reitan.  Kommunedirektøren har imidlertid påpekt overfor Statsforvalter at det bør vurderes å sette inn kompenserende eller avbøtende tiltak overfor særlig berørte i saken.

Les hele vedtaket her (brev fra Statsforvalteren i Trøndelag) (PDF, 299 kB)