Nå blir det zipliner og petanque i Stjørdal sentrum

Nå blir det zipliner og petanque i Stjørdal sentrum

På dagen 200 år etter at Jacob Roll stiftet Trondhjems Sparebank, kunne Stjørdal kommune motta en sjekk på 1,5 millioner kroner fra det som nå heter SpareBank1 SMN for å realisere en ny aktivitetspark til glede for alle Stjørdals innbyggere.

SpareBank1 SMN markerte sitt 200-årsjubileum i forrige uke med folkefest og utdeling av ekstra midler til gode formål. Til sammen fikk Værnesregionen 4.5 millioner kroner, og det skal gå til aspirantopplæring i skolekorps, opprettelse av et E-sporttilbud i Tydal, opprusting av idrettsanlegg til lokale lag, nytt klubbhus for 4H i Selbu, opprusting av turstier i Meråker og en rekke andre formål. Og den største summen gikk altså til realisering av en ny aktivitetspark i sentrum.

Zipliner og «bocca»

Området, som ligger mellom skateparken og Halsen barneskole, vil få flere nye tilbud. Her kommer det en aktivitetsflate hvor for ballspill som kan islegges om vinteren. Det skal etableres en petanquebane (en form for «bocca») og en zipliner. I tillegg blir det bord og benker, beplanting og sykkelparkering. 

  • Det er viktig å skape gode, sosiale møteplasser. Dette blir et flott tilskudd til byen i forlengelsen av skateparken som allerede samler mye folk. Sosialt samvær og aktivitet er bra for folkehelsa, understreket en rørt kommunedirektør Tor Jakob Reitan etter å ha mottatt sjekken under Sparebank1 SMN sitt luncharrangement på Kimen. Han var ikke fremmed for å teste ut petanquebanen når den står ferdig. 

Første overskudd til kirkene

Dagen før hadde 1 500 mennesker funnet veien til Kimen på familiedag, og bankansatte dro rundt om på alders- og sykehjem og serverte jubileumskake. Jubileumslunchen ble holdt i Vektersalen på Kimen kulturhus hvor banken hadde invitert en rekke samarbeidspartnere, firma, frivillige organisasjoner og representanter fra kommunene i Værnesregionen.

Som tidligere banksjef for samfunnsutbytte kjenner ordfører Eli Arnstad banken bedre enn de fleste, og hun fikk gleden av å åpne lunchen. Arnstad dro forsamlingen gjennom bankens lokale historie. – I 1847 ble det samlet inn 395 spesidaler, og Stjørdal sparebank ble dannet med mål om å gi mennesker starthjelp i form av gunstige lån. Mange av grunnleggerne har i dag gater oppkalt etter seg på Husbymyra og var med andre ord profilerte folk. I 1868 kunne banken dele ut sitt første overskudd, og 900 spesidaler ble skjenket dalførets kirker, fortalte en engasjert Arnstad og pekte på bankenes viktige rolle som samfunnsbyggere. Hun bar for anledningen ordførerkjedet som i sin tid ble gitt som gave fra banken i forbindelse med Stjørdal kommunes 175-årsjubileum i 1972.

Arbeidet med den nye aktivitetsparken vil gå parallelt med etableringen av skolegården ved nye Halsen barneskole.

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan på scenen med en stor sjekk fra Sparbanken 1 - Klikk for stort bilde
Nærbilde av to petangue kuler som ligger i gresset - Klikk for stort bilde
Illustrasjonsbilde av en jente som prøver en zipline utendørs. - Klikk for stort bilde