Ny byvekstavtale klar – Skaun og Orkland inkluderes

Ny byvekstavtale klar – Skaun og Orkland inkluderes

Mandag ble lokale parter og staten enige om et forslaget til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023-2029. 

Forslaget går nå til videre behandling i bystyret, kommunestyrer, fylkestinget og aktuelle departementer. 

De lokale partene som har forhandlet er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland, hvorav de to siste er nye kommuner i samarbeidet. Staten har i forhandlingene vært representert med Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag. 

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner for å bidra til å realisere nullvekstmålet. Dette handler i korthet om at økt trafikk som følge av befolkningsvekst skal tas unna med kollektiv, sykkel og gange, og ikke økt biltrafikk. Dette gjøres gjennom et stadig forbedret tilbud til trafikantene og effektiv arealbruk. 

Parallelt med forhandlingene har lokale parter tatt initiativ til å utvide perioden for innkreving av bompenger i Trondheim til 2033, og Samferdselsdepartementet har fremmet forslag til Stortinget om dette. Saken forventes behandlet før sommeren. Utvidet innkrevingstid vil legge grunnlag for å finansiere viktige tiltak også etter 2029, så som Byåstunnelen og forlengelse av Johan Tillers vei. 

Alle forhandlingspartene tar forbehold om godkjenning i sine respektive organer. Når dette er klart, vil det bli invitert til formell undertegning av ny avtale. 

Les og last ned byvestavtalen som pdf. (PDF, 3 MB)

Elleve personer, tre sitter foran et bord og 8 står bak dem.  Bak fra venstre: Ole Hermod Sandvik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Gunn Iversen Stokke, Frank Jensen, Oddbjørn Bang. Foran fra venstre ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, statens forhandlingsleder Per Morten Lund og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. - Klikk for stort bildeBak fra venstre: Ole Hermod Sandvik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Gunn Iversen Stokke, Frank Jensen, Oddbjørn Bang. Foran fra venstre ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, statens forhandlingsleder Per Morten Lund og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem. Trondheim kommune