Nye Stjørdalinger- nye muligheter!

Nye Stjørdalinger- nye muligheter!

Stjørdal kommune ved Integreringsenheten og Stjørdal Frivilligsentral inviterer til temakveld!

Stjørdal kommune har aldri tatt imot så mange nye stjørdalinger med innvandrerbakgrunn på ett år siden andre verdenskrig. I 2022 ble det bosatt 175 nye flyktninger. Ca. 80 prosent er kvinner og barn fra Ukraina. I 2023 har staten anmodet Stjørdal om å ta imot 180 nye flyktninger. Saken skal behandles politisk i løpet av januar 2023.

  • Hva kan økt antall nye Stjørdalinger bety for ditt lag/ forening?
  • Hva kan vi, i felleskapet samarbeide om for å bidra til enda mer inkluderende lokalsamfunn?

Stjørdal kommune ved Integreringsenheten og Stjørdal Frivilligsentral inviterer til temakveld om disse problemstillingene.

Programmet:

  1.  Kort informasjon fra kommunen og frivilligsentralen
  2. Erfaringsdeling fra stjørdalinger med innvandrerbakgrunn og en lokal frivillig organisasjon
  3. Dialogcafe

Det blir enkel servering 

Velkommen til et trivelig sosialt treffpunkt!

Tid: 17.januar kl.18:00

Sted: Stjørdal Frivilligsentral

Arrangør: Stjørdal kommune v/Integreringsenheten og Stjørdal Frivilligsentral.