Ukraina: Nasjonale myndigheter mener det ikke er grunn til å heve beredskapen i kommunene nå

Ukraina: Nasjonale myndigheter mener det ikke er grunn til å heve beredskapen i kommunene nå

Stjørdal kommune mottar en del spørsmål i forbindelse med situasjonen i Ukraina. Tore Rømo som har ansvaret for beredskapen i kommunen forstår at folk er bekymret, men understreke at nasjonale myndigheter mener det ikke er grunn til å heve beredskapen nå.

Jodtabletter og samtykkeskjema 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina. Stjørdal kommune vil i neste uke allikevel motta 10 000 jodtabletter som en del av den generelle atomberedskapen. Disse dekker behovet til alle opp til 18 år samt gravide og ammende. Alle mellom 19 – 40 år er også anbefalt å ta jodtabletter ved en eventuell atomulykke, men denne gruppen må kjøpe tabletter selv. Flere apotek er tomme akkurat nå, men vil få inn nye lager om kort tid.

Skoler og barnehager får utdelt jodtabletter som en del av vår generelle atomberedskap. Dersom barnet ditt er på skolen og en atomulykke skulle inntreffe, vil barnet ditt få utdelt jodtablett. Men det krever samtykke fra foresatte. Det blir derfor sendt ut informasjon med samtykkeskjema fra skolene til foresatte en av de nærmeste dagene.

For barnehagebarn er det slik at foresatte vil få jodtablett utdelt ved henting av barnet dersom en atomulykke skulle inntreffe. Foresatte gir selv barnet tabletten, og derfor er det ikke behov for et samtykkeskjema for denne gruppen.

Kommunen har 12 timer på å distribuere jodtabletter ved en eventuell atomulykke.

Her kan du lese mer om jodtabletter: Jodtabletter ved atomulykker - DSA

Tilfluktsrom

Det er ingen økning i trusselbildet mot Norge som tilsier at bruk av tilfluktsrom er aktuelt per i dag. Sivilforsvaret har ansvaret for de offentlige tilfluktsrommene i Norge (DSB kart internett), og i Stjørdal finnes det ett i Wergelandsvegen 27 og ett i Fosslia fjellhall. I tillegg finnes det private tilfluktsrom tiltenkt de som normalt oppholder seg på eiendommen eller i bygget. En oversikt over disse blir lagt ut på kommunens hjemmeside når den er klar.

Ønsker du å hjelpe?

Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina finner du på udi.no.

Egenberedskap

Nasjonale myndigheter anbefaler husstander til en hver tid å ha et lite lager av det aller mest nødvendige i tilfelle en krise skulle oppstå. Her finner du en oversikt over hva du bør ha liggende hjemme (sikkerhverdag.no)

Trenger du noen å snakke med?