Krig og frykt for atomulykker

Krig og frykt for atomulykker

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn.

Råd om hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt for atomulykker

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre,
omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Artikkelliste