Treningskontakt

Treningskontakt

Hva er en treningskontakt?

En treningskontakt er en støttekontakt med gjennomført kurs i planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 

Treningskontakten skal kunne skape en positiv opplevelse rundt idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Man planlegger aktiviteter/turer ut fra den enkeltes behov og forutsetning. Det er en gjensidig forpliktelse mellom treningskontakt og deltaker, og man evaluerer underveis.

Hvem kan få treningskontakt? 

Den primære målgruppen for tjenesten er mennesker med rus- og/eller psykiske problemer. Dette gjelder også barn og unge med overvektsproblematikk og eller psykiske utfordringer.

Søk om treningskontakt

Det er Forvaltningskontoret som tar imot henvendelser og søknader, vurderer hvilke behov du har og gjør vedtak om tjenester. 

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kontakt Forvaltningskontoret