Forebyggende koordinator

Forebyggende koordinator

Kari Christensen jobber som forebyggende koordinator i Stjørdal kommune.Klikk for stort bilde  

Forebyggende koordinator har ansvar for følgende områder:

SLT-arbeidet:

Koordinering av det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT-modellen er utviklet av det Kriminalitetsforebyggende RÅD (KRÅD)  og har barn og ungdom som målgruppe. SLT skal koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enheter som tar rus- og kriminalitetsforebyggende hensyn i Stjørdal. Modellen inkluderer også næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Barnetalsperson i plansaker

Barnerepresentanten er barn og unges talerør i den kommunale planhverdagen

Veileder for ungdomsrådet

 
 

Koordinering av nattevandringordningen:

Nattevandring i Stjørdal har vært gjennomført fra høsten 2001. For å kunne få til nattevandring i Stjørdal er vi helt avhengig av frivillige lag og organisasjoners deltakelse. For de lag og organisasjoner som melder seg til å delta på ordningen gis det et honorar. Honoraret er kr. 800,- pr kveld.

Nattevandrere er menn og kvinner som rekrutteres fra ulike miljøer og representerer ulike aldersgrupper og kulturer. De har til felles at de ønsker å bruke en hel kveld eller mer av sitt liv til å være tilstede for ungdommen i nærmiljøet. En nattevandrer befinner seg på steder der ungdom ferdes. De er ikke til stede for å kontrollere, men er lett tilgjengelige og imøtekommende når ungdom tar kontakt.

Påmelding til nattevandring

Planarbeid:

Forebyggende koordinator deltar i planprosesser som omhandler barn og unge. 

Henvendelse til barn og ungdom

Kontakt Kari Christensen