Forebyggende koordinator

Forebyggende koordinator

Kari Christensen jobber som forebyggende koordinator i Stjørdal kommune.  

Forebyggende koordinator har ansvar for følgende områder:

SLT-arbeidet

Koordinering av det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT-modellen er utviklet av det Kriminalitetsforebyggende RÅD (KRÅD)  og har barn og ungdom som målgruppe. SLT skal koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enheter som tar rus- og kriminalitetsforebyggende hensyn i Stjørdal. Modellen inkluderer også næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Barnetalsperson i plansaker

Barnerepresentanten er barn og unges talerør i den kommunale planhverdagen

Veileder for ungdomsrådet

Planarbeid

Forebyggende koordinator deltar i planprosesser som omhandler barn og unge. 

Har du behov for bistand fra enhet barn og ungdom?

Fyll ut skjemaet i lenken under.

Henvendelse til barn og ungdom

Kontakt

Kari Margareth Christensen
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 934 00 885