Fra magefølelse til handling - handlingsveileder

Fra magefølelse til handling - handlingsveileder

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i våre kommuner.

Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Handlingsveileder

Handlingsveilederen er bygd opp med utgangspunkt i Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI modellen. Veilederen skal sikre at barn og unge får den oppfølgingen og hjelpen de trenger.

Her finner du handlingsveilederen:

"Fra magefølelse til handling" - bedre tverrfaglig innsats i Værnesregionen (varnes.bedreinnsats.no)