Mekling ved samlivsbrudd

Mekling ved samlivsbrudd

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon. Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale). 

Hensikten med meklingen

Som foreldre har dere ansvar for å finne gode bostedsløsninger og skape trygge, forutsigbare rammer for barna deres. Målet med meklingen er å hjelpe dere med å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale med gode ordninger for barna.

Foreldresamarbeidsavtalen er en privat avtale mellom foreldrene om blant annet:

  • foreldreansvar
  • fast bosted
  • samvær

Når dere har gjennomført den obligatoriske meklingstimen, får dere en meklingsattest. Meklingsattesten er gyldig i seks måneder.

Bestille meklingstime

Ved et samlivsbrudd må en av dere ta kontakt med familievernkontoret for å begjære mekling. Mekleren innkaller begge til en meklingstime innen tre uker.

Alle tjenester ved familievernkontoret er gratis. 

Kontakt familievernkontoret (bufdir.no)


Du finner mer informasjon om mekling ved samlivsbrudd på bufdir.no