Nok. Trøndelag

Nok. Trøndelag

Nok. sentrene i Norge er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Nok. sentrene er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok. Trøndelag har kontor på Levanger og et satellittkontor i Namsos. Det trengs ingen henvisning for å få en time, vi har kort ventetid og taushetsplikt.

Du finner mer informasjon på nettsiden til Nok. Trøndelag