Innvandring og helse

Innvandring og helse

Bosatte flyktninger og familiegjenforente har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen i kommunen.

Kommunen har ansvar for å sikre at det blir likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper i kommunen. 

Nyankomne flyktninger får oppfølging av kommunens migrasjonshelsetjeneste.

Migrasjonshelsetjenesten