Migrasjonshelsetjenesten

Migrasjonshelsetjenesten

Migrasjonshelsetjenesten består av helsesykepleiere og en lege, og er en gratis kommunal helsetjeneste for flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige, familiegjenforente og personer med endelig avslag som oppholder seg i kommunen.

Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt per telefon. 

Vi tilbyr

  • Helseundersøkelse ved ankomst, etter tre og seks måneder
  • Undersøkelse for tuberkulose
  • Helseklarering
  • Tidlig identifisering av oppfølgingsbehov
  • Helsehjelp og oppfølging i en tidsbegrenset periode
  • Henvisninger til andre helsetjenester
  • Vaksinasjon i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet
  • Oppfølging fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • Helseopplysning og veiledning i klasser/gruppe

Det bestilles kvalifisert tolk til alle konsultasjoner.

Nyttige nettsider

Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere (helsedirektoratet.no)

Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger (helsenorge.no)

Selvhjelpsbrosjyrer på ulike språk (rvtsmidt.no)

Tuberkuloseundersøkelse Stjørdal kommune

Kontakt

Migrasjonshelsetjenesten
E-post
Mobil 474 79 577

Adresse

Stjørdal helsesenter, 2. etasje
Breidablikkvegen 5