Migrasjonshelsetjenesten

Migrasjonshelsetjenesten

Migrasjonshelsetjenesten består av helsesykepleiere og en lege, og er en gratis kommunal helsetjeneste for flyktninger, asylsøkere, enslige mindreårige, familiegjenforente og personer med endelig avslag som oppholder seg i kommunen.

Vennligst ingen helseopplysninger på sms eller epost. Ta da kontakt per telefon. 

 

Vi tilbyr

  • Helseundersøkelse ved ankomst, etter tre og seks måneder
  • Undersøkelse for tuberkulose
  • Helseklarering
  • Tidlig identifisering av oppfølgingsbehov
  • Helsehjelp og oppfølging i en tidsbegrenset periode
  • Henvisninger til andre helsetjenester
  • Vaksinasjon i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet
  • Oppfølging fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • Helseopplysning og veiledning i klasser/gruppe

Det bestilles kvalifisert tolk til alle konsultasjoner.

Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere - Helsedirektoratet

Rett til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere

Selvhjelpsbrosjyrer på ulike språk

Tuberkuloseundersøkelse Stjørdal kommune