Påmelding og kontaktinformasjon

Påmelding og kontaktinformasjon

  • Ønsker du å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer. 
  • Ønsker du å komme i gang med aktivitet? 
  • Ønsker du å komme i gang med endring av kosthold? 
  • Eller har du belastninger i livet som du ønsker hjelp til å håndtere?
  • Ønsker du å melde deg på et kurs? 

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no

Fyll ut dette kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg for å gjøre avtale.


 

Kontakt

Frisklivssentralen i Værnesregionen
E-post
Mobil 91 87 12 92