Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen Værnesregionen er et kommunalt kompetansesenter for å styrke kommunens forbyggende helsetjeneste med individ -og grupperettet folkehelsearbeid gjennom hele livet. Mottoet vårt er «Små steg – store forbedringer».

Frisklivssentralen kan du ta kontakt med, hvis du ønsker veiledning og hjelp til å endre levevaner og mestre hverdagen for å:

  • Bli mer fysisk aktiv
  • Endre kostholdet
  • Slutte å røyke/snuse

Frisklivssentralen jobber også med:

  • Mestring av sykdom
  • Fedmeoppfølging
  • Psykisk helse
  • Søvn
     

Du kan ta kontakt selv - eller at lege, annet helsepersonell og NAV henviser deg.
Alle som tar kontakt eller blir henvist til frisklivssentralen, får tilbud om en helsesamtale og videre oppfølging fra 3 til 12 mnd. evt. lengre ved behov. Gratis.

Kurs og gruppetilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, læring- og mestringskurs arrangeres i samarbeid med fagpersoner i kommunene. Fra 200-400 kr. pr. kurstilbud.

Forutsetninger for å delta

Kurspåmelding og kontaktinfo

Individuell helsesamtale

Frisklivssentralen i Værnesregionen

Fysisk aktivitet

Kosthold

Tobakkavvenning

Lærings- og mestringsskole (LMS-skole)

Fedmeoppfølging

Psykisk helse