Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Alle som vil starte på trening:

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no

Målet er å gi deg økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.

  • Mestring- og treningsglede gjennom kondisjon og muskelstyrke individuelt eller i gruppe.
  • At du blir mer fysisk aktiv i din hverdag og får bedre helse på kort og lang sikt.
  • Trening ute eller inne.
  • Trening i gruppe ledes av kvalifisert personale.

Finn aktiviteter

På varmed.no finner du ulike fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter.

Gå til din fritidsportal i Værnesregionen (varmed.no)

Frisklivstrening

Trening for deg som vil komme i gang. Ta på deg gode sko og klær for å bevege deg i. ​Vi trener utendørs. Tilbudet er gratis.​ Se timeplan nederst på siden.

Kreftgruppe - Bli sterkere

Les om tilbudet kreftgruppe - Bli sterkere

"Liv og helse til 100"

Et aktivitetstilbud for deg over 65 år. Tilbudet er gågruppe med tilpasset trening to ganger per uke, ledet av fysioterapeut. I tillegg inngår “bramat” kurs med fokus på riktig og nok mat, matlyst og det sosiale rundt måltidet. 

Hver mandag og onsdag klokken 10.00. Oppmøte utenfor helsehuset i Breidablikkvegen 1.

Dette er et lavterskeltilbud for deg som ønsker å bli mer aktiv. Aktivitetstilbudet er ut fra Stjørdal kommunes handlingsplan “Leve hele livet” og er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og Stjørdal sanitetsforening.

Møt opp for en uforpliktende aktivitetstime.

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Olaug Opheim, fysioterapeut
e-post: olaug.stavrum.opheim@stjordal.kommune.no
telefon: 457 27 163

Malene Sletta, prosjektleder/ernæringsrådgiver
e-post: malene.johanne.sletta@stjordal.kommune.no
telefon: 469 10 449

Trening i sal

“Kom i gang trening” i Stjørdal helsehus. Hver mandag og onsdag klokken 10.15-11.30. Ta kontakt med Frisklivssentralen før oppstart.

I tillegg er det styrketrening i sal mandag klokken 18.00-19.15 med Anne Grete Stø, telefon 917 52 883.

Timeplan

Timeplan - fysisk aktivitet
Dag Tidspunkt Aktivitet Oppmøte
Mandag 10.00-11.00 Gågruppe for eldre over 65 år Stjørdal helsehus
Mandag 10.15-11.30 Trening i sal Stjørdal helsehus
Mandag 18.00-19.15 Styrketrening i sal Stjørdal helsehus
Onsdag 10.00-11.00 Gågruppe for eldre over 65 år Stjørdal helsehus
Onsdag 10.15-11.30 Trening i sal Stjørdal helsehus
Onsdag 12.00-13.00 Kreftgruppe - Bli sterkere Stjørdal helsehus
Torsdag 09.00-10.00 Frisklivstrening utendørs Stjørdal helsehus
Torsdag 10.30-11.30 Kreftgruppe - Bli sterkere Stjørdal helsehus

Kontakt

Frisklivssentralen i Værnesregionen
E-post
Mobil 91 87 12 92