Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

Målet er å gi deg økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.

  • Mestring- og treningsglede gjennom kondisjon og muskelstyrke individuelt eller i gruppe.
  • At du blir mer fysisk aktiv i din hverdag og får bedre helse på kort og lang sikt.
  • Trening ute eller inne.
  • Trening i gruppe ledes av kvalifisert personale.

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no