Hvem er vi

Hvem er vi

Frisklivssentralen er organisert under Samfunnsmedisinsk enhet i Værnesregionen, som består av følgende personer:

  • Kommuneoverlege: Leif Vonen (100%)
  • Assisterende kommuneoverlege: Yogindra Samant (40%)
  • Folkehelsekoordinator: Kari Jørgensen (100%)
  • Saksbehandler i miljørettet helsevern: Hilde Kjeldstad (80%)
  • Frisklivssentralen: Lillian Hernes, sykepleier (100%)

I tillegg har kommunene egne kontaktpersoner for Friskliv:

  • Tydal kommune: Fagpersoner innen helse med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Meråker kommune: Fysioterapeut i 10 % stilling.
  • Selbu kommune: Fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Stjørdal kommune og hovedkontor: Fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no