Hvem er vi

Hvem er vi

Frisklivssentralen er organisert under sektor forebygging og mestring i Stjørdal kommune.

Kommunene har egne kontaktpersoner for Frisklivssentralen : 

  • Tydal kommune: Fagpersoner innen helse med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Meråker kommune: Fysioterapeut i 10 % stilling.
  • Selbu kommune: Fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Stjørdal kommune og hovedkontor: Ernæringsrådgiver i 100 % stilling og fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Interkommunalt: Sykepleier i 100 % stilling.

Kontakt

Frisklivssentralen i Værnesregionen
E-post
Mobil 91 87 12 92