Hvem er vi

Hvem er vi

Frisklivssentralen er organisert under sektor forebygging og mestring i Stjørdal kommune.

Kommunene har egne kontaktpersoner for Frisklivssentralen : 

  • Tydal kommune: Fagpersoner innen helse med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Meråker kommune: Fysioterapeut i 10 % stilling.
  • Selbu kommune: Fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Stjørdal kommune og hovedkontor: Ernæringsrådgiver i 100 % stilling og fagpersoner innen helse- pleie og omsorg med tillagte frisklivsoppgaver.
  • Interkommunalt: Sykepleier i 100 % stilling.

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no