Individuell helsesamtale

Individuell helsesamtale

  • Når vi har mottatt din henvendelse/henvisning kalles du inn til en helsesamtale (friskliv oppstart) med en frisklivsveileder.
  • Sammen kartlegger vi dine behov, setter mål og aktuelle tiltak for å nå dine mål.
  • Helsesamtalen er en motivasjon til å bygge mestring og for å fungere bedre i hverdagen.
  • Videre individuell veiledning og/eller at du vil delta på gruppeaktivitet.
  • Etter oppfølging (3 -12 mnd.) er det en sluttsamtale (friskliv fullført).

Ta kontakt på telefon: 918 71 292 eller e-post: frisklivssentralen@varnesregionen.no