Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Barn og unge med behov for fysio- og ergoterapi kan få oppfølging fra kommunen. Det kan være sykdom, skade eller medfødte tilstander som gir utfordringer med å bevege seg, leke eller å delta i fritidsaktiviteter.

Ergoterapi

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter? Ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i hverdagen din. Du kan få oppfølging i hjemmet, barnehage, skole, fritidsarena, kommunale institusjoner eller i våre lokaler.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme god helse. Dersom du har smerter og/eller nedsatt funksjon, kan du få oppfølging av en fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, barnehage og skole, på institusjoner eller på fysikalske institutt.

Kartlegging

  • Undersøkelse, observasjon og vurdering av ferdigheter/motorikk
  • Tett samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidspartnere

Tjenester/tiltak

  • Fokus på mestring og deltagelse
  • Veiledning og trening i dagliglivets aktiviteter, personlig hygiene, hjem, skole og fritid
  • Tilrettelegge for tilgjengelighet i hjem, barnehage, skole og samfunn
  • Habilitering av kronisk syke og barn med funksjonsnedsettelser
  • Sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
  • Barseltreff
  • Lavterskeltilbud for barn henvist fra helsestasjon
  • Bistand av tekniske hjelpemidler

Tiltakene er i hovedsak tverrfaglige og tverretatlige.  

Individuell plan og koordinator

Har du flere instanser rundt deg? Lurer du på om individuell plan og koordinator er aktuelt? 

Les mer om individuell plan og koordinator

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Dagens terapeut
Mobil 901 58 197

Adresse

Breidablikkvegen 1, 7500 Stjørdal

Kartpunkt