Syn- og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakt

Syn

Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din.

Hva gjør en synskontakt?

  • Hjelper deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.
  • Formidler synshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.
  • Hjelper deg med å søke synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral

Synskontakten formidler ikke vanlige briller og/eller lesebriller.

Les mer om nedsatt syn på nav.no

Hørsel

Har du nedsatt eller ingen hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere.

Hva gjør en hørselskontakt?

  • Hjelper deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen
  • Formidler hørselshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler
  • Hjelper deg med å søke hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral

Hørselskontakten formidler ikke vanlige høreapparater.

Les mer om nedsatt hørsel på nav.no

Slik søker du

Det er ett felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Forvaltningskontoret i Værnesregionen
Mobil 400 31 166

Telefontid:

  • mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 10:00 til 11:30 og 12:30 til 14:00
  • onsdag er ikke telefonen betjent
Hege Kirkeby
Tverrfaglig spes.Utd
E-post
Telefon 488 69 551
Hanne Tronsmo Bjørtuft
Ergoterapeut
E-post