Dialyse

Dialyse

Dialyse er en livsnødvendig, nyreerstattende behandling til personer med kronisk nyresvikt der annen behandling ikke er tilstrekkelig.

Dialyse holder til i 2.etasje på DMS hvor vi kan foreta syv dialysebehandlinger samtidig. I Nord-Trøndelag foregår dialyse ved Sykehuset Levanger, og ved såkalte satellitter på følgende steder: Namsos, Steinkjer, Rørvik, Grong, Leksvik og Stjørdal.

Dialyse er underlagt Sykehuset Levanger og vi gjennomfører behandlingen med samme type utstyr og på samme måte som resten av Helse Nord-Trøndelag. Nyrespesialist på Levanger går visitt på pasientene enten ved å fysisk være tilstede, eller via videokonferanse.

Vi er åtte sykepleiere som bemanner enheten, derav en med videreutdanning i nyre, tre intensivsykepleiere og kardiologi.
 

Åpningstider

Mandag, onsdag og fredag kl. 08 - 21.
Torsdag kl. 08 - 1500.