Dialyse

Dialyse

Dialyse er en livsnødvendig, nyreerstattende behandling til personer med kronisk nyresvikt der annen behandling ikke er tilstrekkelig.

Dialyse holder til i 2.etasje på DMS hvor vi kan foreta syv dialysebehandlinger samtidig. I Nord-Trøndelag foregår dialyse ved Sykehuset Levanger, og ved såkalte satellitter på følgende steder: Stjørdal, Leksvik, Steinkjer, Rørvik og Grong.

Dialyse er underlagt Sykehuset Levanger og vi gjennomfører behandlingen med samme type utstyr og på samme måte som resten av Helse Nord-Trøndelag. Nyrespesialist på Levanger går visitt på pasientene enten ved å fysisk være tilstede, eller via videokonferanse.

Vi er ti sykepleiere som bemanner enheten, derav en med videreutdanning i nyre, tre intensivsykepleiere og kardiologi.

Kontaktinformasjon

Kontakt

Værnesregionen DMS
Telefon 74 83 23 60

Tastevalg:

1. Sengepost
2. Hørsel
3. Dialyse
4. Dagbehandling og blodprøvetaking
5. Gyn
6. Leder

Åpningstider

mandag, onsdag og fredag klokken 08.00 - 21.00
tirsdag, torsdag og lørdag klokken 08.00 - 15.00

Adresse

Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal