Poliklinikker

Poliklinikker

DMS tilbyr polikliniske konsultasjoner innen gynekologi, svangerskapskontroll med ultralyd, røntgen, allergivaksinering, medisinsk dagbehandling, nevropsykolog, samt hørselsentral med ørelege og audiografer. Timer tildeles ved at henvisning sendes fra fastlege til spesialisthelsetjenesten.

Poliklinikkene har følgende åpningstider:

 • Gynekologi: tirsdag
 • Svangerskapskontroll: annenhver onsdag
 • Røntgen: tirsdag og onsdag
 • Ørelege: tirsdag
 • Audiografer: alle ukedager
 • Nevropsykolog: alle ukedager
 • Allergivaksinering: dagtid ukedager
 • Medisinsk dagbehandling gis ukedager og helg mellom kl. 06 og 24.

To ganger i året arrangeres det kurs som et lærings- og mestringstilbud til følgende grupper:

 • Gjennomlevd kreftsykdom
 • Kronisk lungesykdom
 • Hjertesykdom