Poliklinikker

Poliklinikker

DMS tilbyr polikliniske konsultasjoner innen:

 • gynekologi
 • svangerskapskontroll med ultralyd
 • røntgen
 • allergivaksinering
 • medisinsk dagbehandling
 • hørselsentral med ørelege og audiografer

Timer tildeles ved at henvisning sendes fra fastlege til spesialisthelsetjenesten.

Poliklinikkene har følgende åpningstider:

 • Gynekologi: onsdag
 • Svangerskapskontroll: annenhver onsdag
 • Røntgen: tirsdag og onsdag
 • Ørelege: onsdag
 • Audiografer: alle ukedager
 • Allergivaksinering: dagtid ukedager
 • Medisinsk dagbehandling gis ukedager og helg mellom kl. 06 og 24.

To ganger i året arrangeres det kurs som et lærings- og mestringstilbud til følgende grupper:

 • Gjennomlevd kreftsykdom
 • Kronisk lungesykdom
 • Hjertesykdom

Kontaktinformasjon