Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp

Ved VR DMS har vi tre senger for øyeblikkelig hjelp. Dette er et tilbud til pasienter i Meråker og Stjørdal. Fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger har innleggelsesrett.  DMS har også et godt etablert kommunalt palliativt tilbud

Kriterier for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved VR DMS:

  • Bosatt i Værnesregionen.
  • Pasienten har en avklart tilstand med en konkret behandlingsplan.
  • Pasientens funksjonsnivå samsvarer med og kan forklares av tilstanden og /eller annen kjent multisykdom.
  • Sannsynligheten for og /eller konsekvensen av akutt forverring er liten.
  • Nødvendige ressurser og kompetanse for observasjon og behandling av pasienten finnes ved DMS.
  • Pasienten er 16 år eller eldre.
  • Pasienten samtykker.

Pasienter som har et akutt omsorgsbehov som ikke kan dekkes av andre kommunale helsetjenester, kan også benytte denne tjenesten hvis dette kan bidra til å unngå sykehusinnleggelse. En videre overføring til ordinært kommunalt korttidsopphold vil bli gjort så fort som mulig (dagen etter).

Dersom innleggende lege ønsker en vurdering ved sykehuset, kan pasienten henvises dit for en poliklinisk vurdering. Innleggelse kan deretter skje på øyeblikkelig hjelp ved DMS dersom sykehusinnleggelse ikke er nødvendig.

Kontaktinformasjon

Adresse

Yrkesvegen 2, 7500 Stjørdal