Betalingssatser helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser - helse- og omsorgstjenester 2023

Betalingssatser - helse- og omsorgstjenester 2023
Tjeneste Pris per måned
Hjemmetjenester
Inntekt inntil 2G 220
Inntekt 2G - 3G 1 176
Inntekt 3G - 4G 2 816
Inntekt 4G - 5G 4 589
Inntekt over 5G 5 457
Timepris per time 533
Grunnbeløpet (G) er kr 111 477 per 01.05.2022
Opphold i institusjon Pris per døgn
Korttidsopphold i institusjon 185
Dag-/nattopphold i institusjon uten kost 105 per dag/natt
Langstidsopphold betales etter vederlagsforskrift
Hjelpemidler Pris per måned
Digital trygghetsalarm uten røykvarsler 268
Digital trygghetsalarm med røykvarsler 321
Montering av digital trygghetsalarm 426 som engangssum
Robotstøvsuger 213
KOMP (kommunikasjonsverktøy) 200
Måltider
Middag per porsjon 110
Frokost/lunsj/kveldsmat per dag 67
Kostabonnement per måned (alle måltider og drikke) 4 812
Andre priser
Bosenter, abonnement på husholdningsprodukter 438 per måned
Fosslia omsorgssenter, abonnement på forbruksvarer 646 per måned
Transport til/fra dagtilbud per tur 36
Leie av lokale/møterom per møte 335
Nyenga dagsenter for demente 354 per dag
Vedtatt i kommunestyret i Stjørdal 15.12.2022, sak 2022/12290

Se fullstendig oversikt over betalingssatser omsorg (PDF, 182 kB)