Betalingssatser helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser - helse- og omsorgstjenester 2024

Betalingssatser - helse- og omsorgstjenester 2024
Tjeneste Pris per måned
Hjemmetjenester
Inntekt inntil 2G 230
Inntekt 2G - 3G 1 227
Inntekt 3G - 4G 2 937
Inntekt 4G - 5G 4 786
Inntekt over 5G 5 692
Timepris per time 556
Grunnbeløpet (G) er kr 118 620 per 01.05.2023
Opphold i institusjon Pris per døgn
Korttidsopphold i institusjon 193
Dag-/nattopphold i institusjon uten kost 110 per dag/natt
Langstidsopphold betales etter vederlagsforskrift
Hjelpemidler Pris per måned
Digital trygghetsalarm uten røykvarsler 280
Digital trygghetsalarm med røykvarsler 335
Montering av digital trygghetsalarm 444 som engangssum
KOMP (kommunikasjonsverktøy) 209
Måltider
Middag per porsjon 115
Frokost/lunsj/kveldsmat per dag 70
Kostabonnement per måned (alle måltider og drikke) 5 019
Andre priser
Bosenter, abonnement på husholdningsprodukter 457 per måned
Fosslia omsorgssenter, abonnement på forbruksvarer 674 per måned
Transport til/fra dagtilbud per tur (Fosslia omsorgssenter/Stjørdal aktivitetssenter) 38
Leie av lokale/møterom per møte 349
Nyenga dagsenter for demente 371 per dag
Vedtatt i kommunestyret i Stjørdal 28.12.2023

Se fullstendig oversikt over betalingssatser for helse- og omsorgstjenester (PDF, 180 kB)