Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår.
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet.

Røykvarsler tilknyttet trygghetsalarmen

Røykvarsler er et tilbud til alle hjemmeboende som mottar hjemmetjenester og har kognitiv svikt eller fysisk/psykiske utfordringer som vanskeliggjør en evakuering av seg selv.

Det er en forutsetning at den som søker om røykvarsler har trygghetsalarm. Hvis ikke må det søkes samtidig. Det er egenbetalingssats med denne tjenesten. Alarm fra røykvarsler går (som trygghetsalarmen) til Responssenteret som har direktevarling til Brann

Hvem kan få trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få trygghetsalarm. Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Forvaltningskontoret vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm, vil vi ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Slik søker du

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om trygghetsalarm

Trenger du hjelp til å søke, ta kontakt med Velferdsveiledning.

Hva koster det?

Trygghetsalarm
Tjeneste Pris per måned
Digital trygghetsalarm uten røykvarsler 280 kroner
Digital trygghetsalarm med røykvarsler 335 kroner
Montering av digital trygghetsalarm 444 kroner som engangssum
Fra 1. januar 2024

Betaling for trygghetsalarm skjer fra og med måneden etter at trygghetsalarmen er montert til og med den måneden trygghetsalarmen kobles ned.

Klageadgang

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage. Her finner du informasjon om hvordan du klager.
Klagen sender du til Forvaltningskontoret, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

Velferdsveiledning
E-post
Telefon 40 03 11 66

Telefonen er betjent:
Mandag 09.15-11.00 og 12.30- 14.00.

Tirsdag, torsdag og fredag
09.00-11.00 og 12.30-14.00.
Onsdager er telefonen stengt.