Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

Hva er trygghetsalarm? 

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår
  • Alarmen er enkel å bruke. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien 
  • Trygghetsalarmen kan brukes når som helst på døgnet

Hvem kan få trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få trygghetsalarm. Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Forvaltningskontoret vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm, vil vi ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Slik søker du

Du søker trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden.
 

Hva koster det?

Trygghetsalarm
Tjeneste Pris per måned
Digital trygghetsalarm per måned 245 kroner


Klageadgang

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage. Her finner du informasjon om hvordan du klager.
Klagen sender du til Forvaltningskontoret, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.