Hegra Bosenter

Hegra Bosenter

Hegra sone - Hegra Bosenter og hjemmetjeneste

Hegra Bosenter er et heldøgns bemannet bosenter for mennesker med bistandsbehov, med egen kantine og 35 boenheter. Det er 3 bokollektiv med 8 plasser på hver enhet. Rommene har eget bad, og felles stue og spisestue. Det er i tillegg 11 omsorgsleiligheter med eget soverom og bad, samt tekjøkken. Beboerne ved omsorgsleilighetene får servert alle måltider i kantina om ønskelig.

Bosenteret ligger sentralt og idyllisk til i Hegra sentrum, nært tilknyttet legesenter, butikk og bank. Vi har en aktiv pårørendeforening som organiserer sosialt samvær med underholdning og servering. Bosenteret har aktivitetsrom, og det samarbeides også med frivillige lag og foreninger om ulike aktivitetstilbud.

Beboerne ved Hegra Bosenter får hjemmetjenester tilsvarende hjemmeboende, og tjenester tildeles ut fra individuell vurdering. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot individuelle vedtak med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem. Alle som flytter inn ved bosenteret skriver husleiekontrakt med kommunen. Det er Værnesregionen Forvaltningskontor som mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten ut fra en helhetlig vurdering. 

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Pris for hjemmetjenester og andre omsorgstjenester finner du i oversikten betalingssatser omsorg.

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien i Hegra sone dekker områdene Bergskleiva ved E14 mot øst - Bang - Skjelstadmark - Forradal - Flornes - Sona - Hegra og ned til Mæhlen bru. Hegra sone gir tjenester til hjemmeboende på dag og kveld, mens tjenester på natt gis av felles nattpatrulje ved Halsen sone.

Kontakt

Hegra Bosenter og hjemmetjenesten
Telefon 74 83 31 60
Marit Evjen Hernes
Leder
E-post
Telefon 928 37 728

Adresse

Einar Bergs vei 19, 7520 Hegra

Kartpunkt