Lånke Bosenter

Lånke Bosenter

Lånke sone - Lånke Bosenter og hjemmetjeneste

Lånke bosenter er et aktivt heldøgns pleie og omsorgssenter med fokus på hverdagsmestring og aktivitet lokalisert på Hell. Det er et komplekst bosenter som inneholder 16 bokollektivplasser, 16 omsorgsleiligheter og opptil 15 korttidsplasser hvorav fire plasser er forbeholdt døgnrehabilitering. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpene i Lånke sone har base på bosentret. De 16 bokollektivplassene er fordelt på to etasjer med åtte brukere i hver etasje. Hvert rom har eget bad, og et større rom med plass for seng, og en liten sofagruppe. Hver etasje har et fellesrom med stue og kjøkken. De 16 omsorgsleilighetene er for de med lavere omsorgsbehov. Dette er fullverdige leiligheter med bad, soverom, kjøkken og stue.

Beboerne ved Lånke bosenter og omsorgsleiligheter får hjemmetjenester tilsvarende hjemmeboende, og tjenester som tildeles og utøves er vurdert ut fra hver enkelt bruker behov og ressurser, med fokus på hverdagsmestring og at man skal kunne bo lengre i egen heim. Korttidsavdelingen inneholder både enerom og dobbeltrom, og er en avdeling som tilbyr plasser til mennesker som enten har hatt et funksjonsfall, vært innlagt på sykehus og har behov for bistand i en periode, eller som avlastning.

Lånke bosenter er et aktivt senter hvor mange lag og foreninger bidrar med musikk, sang og fortellinger til glede for alle. Vi har også en aktiv pårørendeforening som blant annet arrangerer månedlige pårørendetreff. Siden 2017 har bosenteret hatt et samarbeid med barnehagene i dalføret og hver tirsdag formiddag har vi generasjonssang. I tillegg har vi aktivitør to dager i uka som har fokus på trening, aktiviteter knyttet til årstidene og bingo.

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Pris for hjemmetjenester og andre omsorgstjenester finner du i oversikten betalingssatser omsorg.

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien i Lånke sone dekker områdene Ytteråsen, Elvran, deler av Prestmoen og Sørsida, Lånke og Hell. Hjemmesykepleien er bemannet dag og kveld, mens tjenester på natt gis av felles nattpatrulje tilknyttet Halsen sone.

Kontakt

Lånke Bosenter og hjemmetjenesten
Telefon 74 82 98 90
Arve Nubdal
Leder
E-post
Telefon 413 99 036

Adresse

Selbuvegen 76, 7517 Hell

Kartpunkt