Stjørdal Bosenter

Stjørdal Bosenter

Stjørdal Bosenter er et heldøgns bemannet bosenter for mennesker med bistandsbehov, med egen kantine og 50 boenheter. Det er 3 bokollektiv med 7 plasser på hver enhet. Rommene har eget bad, liten kjøkkenkrok og felles stue/soverom. Det er i tillegg 29 omsorgsleiligheter med eget soverom og bad, samt kjøkken. Beboerne ved omsorgsleilighetene får servert alle måltider i kantina eller på kollektivstuene om ønskelig. Bosenteret ligger i krysset Breidablikkveien - Husbyvegen, like ved DMS-bygget og Stjørdal Helsesenter.

Ved Stjørdal Bosenter er beboeren i fokus, hvor mestring og livsglede er sentralt i hverdagen. Vi har et godt samarbeid med Pårørendeforeningen som bl.a. arrangerer pårørendetreff. Vi har også flere frivillige aktører som bidrar med aktiviteter for beboerne, samt at personalet ved Bosenteret arrangerer flere aktiviteter gjennom året.

Beboerne ved Stjørdal Bosenter får hjemmetjenester tilsvarende hjemmeboende, og tjenester tildeles ut fra individuell vurdering. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot individuelle vedtak med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengre hjemme i eget hjem. Alle som flytter inn ved bosenteret skriver husleiekontrakt med kommunen. Det er Værnesregionen Forvaltningskontor som mottar henvendelser, behandler søknader og tildeler hjelp fra hjemmetjenesten ut fra en helhetlig vurdering.

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Personer som bor i omsorgsbolig kan på visse vilkår søke om bostøtte.

Pris for hjemmetjenester og andre omsorgstjenester finner du i oversikten betalingssatser omsorg.

Kontakt

Stjørdal Bosenter og hjemmetjenesten
Mobil 469 30 707
Laila Winther Fossum
Leder
E-post
Telefon 924 92 655

Adresse

Breidablikkvegen 2 A, 7500 Stjørdal

Kartpunkt