Legevakt

Legevakt

Telefon 116 117

Adresse: Breidablikkvegen 1, 1. etasje i Stjørdal helsehus.

Om Legevakta

Værnesregionen Legevakt er et døgnåpent legetilbud for innbyggerne i Meråker, Tydal, Selbu og Stjørdal ved akutt oppstått sykdom eller skade som oppfattes så alvorlig at det ikke kan vente til fastlegen din har åpent. 

I de aller fleste tilfellene er det fastlegen du bør oppsøke først. Fastlegen er den som kjenner deg best og derfor den som har de beste forutsetningene for å gi deg en helhetlig og god behandling. 

Ring først

Vi ber deg om å ta kontakt på telefon 116 117 før du oppsøker Legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt ut i fra hvor alvorlig henvendelsen er.

Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du ringe 113.

Hvis du befinner deg utenlands: Ring 74 83 32 40.

Når skal du kontakte legevakta? 

Ved akutt ikke-livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Når liv og helse står på spill ring medisinsk nødnummer 113.

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til Legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Legevakta er der for deg hele døgnet når akutte behov oppstår. Vi oppfordrer til at legevakta brukes riktig:

 • Legevakta er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
 • Legevakta er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakta – problemet kan kanskje løses per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag:

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på ting som ikke skal til legevakt:

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

Når skal du kontakte fastlegen?

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når du trenger:

 • sykemelding (fås ikke ved legevakta)
 • fornying av resept (fås ikke ved legevakta)
 • kroniske tilstander uten forverring
 • sykdom som kan vente til dagen etter

Betaling

Egenandel for legekonsultasjon betales med kort eller kontant på betalingsterminal ute på venterommet. Hvis egenandel ikke blir betalt på betalingsterminal vil det automatisk sendes ut en giro. Medisiner og forbruksmateriell som blir brukt kommer i tillegg til egenandelen. Størrelsen på egenandelen og taksten for forbruksmateriell fastsettes av Stortinget.

Les mer om egenandeler hos lege på helsenorge.no

Du slipper å betale egenandel hvis du har frikort, er under 16 år, har førstegangstjeneste i militæret eller hvis du er gravid og må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. 

Journalutskrift

Vi sender automatisk kopi av journalnotat til fastlege hvis ikke annet er oppgitt. Du kan derfor henvende deg til din fastlege om du ønsker journalnotat fra besøk på Legevakta.

Kontakt

Legevakt
Telefon 116 117

Adresse

Breidablikkvegen 1, 7500 Stjørdal

1. etasje i Stjørdal helsehus.