Den kulturelle skolesekken (DKS) og spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle skolesekken (DKS) og spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning for grunnskolen, hvor hovedmålet er at grunnskolens elever skal få oppleve høy kvalitet av kunst og kultur formidlet av profesjonelle utøvere. Ordningen får midler fra Norsk tipping. For Stjørdal kommune er ordningen underlagt kultur.


Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Stjørdal kommune er en del av en nasjonal satsing med mål om å gi eldre kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet.

DKSS i Stjørdal har valgt å satse på de som bor på institusjoner og som har begrensede muligheter for å oppsøke kulturtilbudene. Vi lager turnèer med profesjonelle utøvere som går ut til alle bosenter, sykehjem og aktivitetssenter i kommunen. Det kan være musikk, dans, kulturarv, visuell kunst, teater eller opera. 


Kontaktperson

Mette Stene Ertsgaard