Driftsmeldinger, feil og tips til kommunale park, tur og friområder

Driftsmeldinger, feil og tips til kommunale park, tur og friområder

Vi setter stor pris på  engasjement fra brukere av våre friområder. Være seg tips om feil og mangler i friluftslivsområdet eller ønsker om tilrettelegging.

På denne siden finner du driftsmeldinger om det gjort endringer i tilbudet i noen av de kommunale parker, tur og friområder. 

Du finner også hvordan du kan varsle oss om noe er feil i kommunale parker, tur og friområder, samt hvordan du kan sende inn tips og ønsker.

Driftsmeldinger kommunale parker og friområder
De ulike kommunale parker, tur og friområder vil bla. grunnet årstider ha litt ulik tilrettelegging.
I tillegg hender det at vi grunnet drift, planlagt  og/eller akutt, må stenge enkelte tilbud. Hender også at det skal foregå planlagt aktivitet eller arrangement som gjør at du må forvente endringer i tilbudet. Slike meldinger finner du på denne siden.
Driftsmeldinger i kommunale parker og friområder.

 

Melde feil og mangler i parker og friområder

For å melde feil og mangler i parker og friområder gjør du det ved å fylle ut skjemaet Melde feil og mangler i kommunale parker og friområder.

Takk for tips om feil på forhånd! 
Feil og mangler som utgjør fare for liv og helse meldes via telefon til vakt utenfor servicetorgets åpningstid. 

 

Komme med tips og ønsker til aktivitet og rekreasjon i parker og friområder

Har dere tips og ønsker om tilrettelegging i friområdet mottar vi gjerne det i skjemaet tips og ønsker til aktivitet og rekreasjon i parker og friområder