Husbyvegen park

Husbyvegen park

Husbyvegen park er et friområde til felles sosial møteplass og lekeområde. Husbyvegen park ligger i Husbyvegen, i den delen som er nært sentrum og med umiddelbar nærhet til Stjørdal bosenter og Stjørdal helsehus. 

 Husbyvegen park ble stengt ved bygging av Stjørdal helsehus og venter i dag på å bli gjenopprettet til aktivitets og rekreasjonsområde. 
Vi anbefaler å bruke Ringbanen friområde som ligger i nærområdet i påvente av at Husbyvegen park gjenåpnes. 

Vinteraktivitet i Husbyvegen park vinteren 2023-24

I vinter blir det “pop-up” isflate i Husbyvegen park. Dette er ett strakstiltak i den kalde årstida og kommer i tillegg til vinterlekområdet med isflate og akebakke ved Fosslia Fjellhall. Isflata vil bestå så lenge forholdene tillater det.
Isflata i Husbyvegen park er mindre og vil få noen enkle benker ved seg, både for å gjøre byttet fra sko til skøyter lettere, for ett pust i bakken og bare for å se på aktiviteten. 

Vi tester også ut en ny type solcelledrevet lysmast her og er noget spent på resultatet. 

 

Prosjekt reetablering Husbyvegen park

Kontakt

Park-grønt
E-post

Henvendelser om kommunale byrom (feks. torg og gågate), parker, friområder og grønnstruktur. 

Feil og mangler (avvik) på/ i park, friområde og grønnstruktur meldes i Tips- oss

 

Merk- det er laget en del informasjon og skjema på hjemmesiden: 

 

  • Søknad om felling av trær på kommunal eiendom: Skal sendes inn slik som beskrevet på hjemmesiden. Må saksbehandles med klagemulighet.
  • Søknad om å gå med metalldetektor. Informasjon på hjemmesiden også om hvordan få tillatelse.
  • For plasser (friområder) det ønskes å leie areal til arrangement må det sendes egen henvendelse på e-post 
    park-gront@stjordal.kommune.no

 

  • Håmmårsbukta - leietakere: egen informasjonsside på hjemmesiden bla for Innmelding av strømavlesning, varsle om feil på bygget de leier osv.

Adresse

Husbyvegen, 7500 STJØRDAL