Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. 

Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. 

Søknadsfrist

Nå kan dere søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023. Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Mer informasjon og søknadsskjema

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet