Tilskudd kultur og idrett

Tilskudd kultur og idrett

Trykk på lenkene for mer informasjon, søknadsskjema og retningslinjer. 

Driftstilskudd kultur og idrett - søknadsfrist 1. mai

Etableringstilskudd kultur og idrett -  du kan søke hele året  

Kontingentkassa - du kan søke hele året  

Momskompensasjon på varer og tjenester (lottstift.no) - søknadsfrist 1. september 

Nærmiljøtiltak - du kan søke hele året  

Prosjekttilskudd kultur og idrett - du kan søke hele året

Spillemidler  

Forskrift og retningslinjer

Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune (PDF, 636 kB)   

Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune (PDF, 148 kB)

Kontakt

Joachim Balstad Engan
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 92 23 35 13